TCVN 14012-1997 - Hướng Dẫn Đánh Giá Môi Trường - Chuẩn Cứ Trình Độ Đối Với Chuyên Gia Đánh Giá

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 10, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 14012-1997 - Hướng Dẫn Đánh Giá Môi Trường - Chuẩn Cứ Trình Độ Đối Với Chuyên Gia Đánh Giá Môi Trường
  TCVN ISO 14012:1997 hoàn toàn tương đương với ISO 14012:1996.
  TCVN ISO 14012:1997 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 207 Quản lý môi trường biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.
  Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn về các chuẩn cứ trình độ đối với chuyên gia đánh giá môi trường để giúp cho việc áp dụng hệ thống quản lý và đánh giá môi trường. Các chuyên gia đánh giá nội bộ cũng phải có các năng lực như chuyên gia đánh giá bên ngoài nhưng không nhất thiết phải đáp ứng tất cả các chuẩn cứ nêu chi tiết trong tiêu chuẩn này, dựa trên các yếu tố sau:
  - Quy mô, bản chất, mức độ phức tạp và các tác động môi trường của tổ chức;
  - Tốc độ phát triển của các kỹ năng và kinh nghiệm có liên quan trong nội bộ tổ chức.
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page