TCVN 14040-2000 - Quản Lý Môi Trường - Đánh Giá Chu Trình Sống Của Sản Phẩm - Nguyên Tắc

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 4, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 14040-2000 - Quản Lý Môi Trường - Đánh Giá Chu Trình Sống Của Sản Phẩm - Nguyên Tắc - Nguyên Tắc Và Khuôn Khổ
  Tiêu chuẩn này quy định khuôn khổ, các nguyên tắc và yêu cầu chung cho việc thực hiện và báo cáo các nghiên cứu về đánh giá chu trình sống. Tiêu chuẩn này không mô tả chi tiết kỹ thuật đánh giá chu trình sống.
  TCVN ISO 14041: 2000 (ISO 14041: 1998) ***: Quản lý môi trường - Đánh giá chu trình sống của sản phẩm - Xác định mục tiêu, phạm vi và phân tích kiểm kê.
  Việc phân chia các dòng đầu vào và đầu ra của quá trình đơn lẻ trong hệ thống sản phẩm được nghiên cứu/ Công bố về môi trường liên quan đến tính chất trội hơn hoặc tương đương của một sản phẩm so sánh sản phẩm cạnh tranh có cùng chức năng.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page