TCVN 14TCN118-119 - Tiêu chuẩn thành phần,nội dung,khối lượng BC NCTKT, BC NCKT, TKKT, BVTC

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Apr 2, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  Quyết định số 51/2002/QĐ-BNN, ngày 17 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành hai tiêu chuẩn ngành:
  * 14TCN 118-2002: Thành phần, nội dung và khối lượng lập các dự án đầu tư thuỷ lợi.
  * 14TCN 119-2002: Thành phần, nội dung và khối lượng lập thiết kế công trình thuỷ lợi.

  Link Dowload:http://www.vncold.vn/Modules/CMS/Upload/10/TieuChuanHoDap/14TCN118-119.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page