TCVN 1571-1985 - Nắp Ổ Lăn - Nắp Trung Bình Có Rãnh Mở Đường Kính Từ 110 Đến 400 mm - Kích Thước

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Mar 3, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 1571-1985 - Nắp Ổ Lăn - Nắp Trung Bình Có Rãnh Mở Đường Kính Từ 110 Đến 400 mm - Kích Thước Cơ Bản
  Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Tiêu chuẩn này áp dụng cho nắp ổ lăn kiểu thủng, trung bình và có rãnh mỡ. Nắp được dùng cho các gối đỡ trục định vị vòng trong ổ lăn bằng ống găng theo TCVN 1486 :1974.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 1571-1985
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Nắp ổ lăn - Nắp trung bình có rãnh mỡ, đường kính từ 110 mm đến 400 mm - Kích thước cơ bản
  • Năm ban hành/Publishing Year 1985
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Caps for rolling bearing blocks. Medium end caps with fat grooves for diameters from 110 till 400 mm. Basic dimensions
  • Thay thế/Replace TCVN 1571-74
  • Tình trạng/Status Active
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/np2uspy3vpl4nxs/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page