TCVN 1584-1985 - Xích Trục Dạng Bản

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Mar 3, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 1584-1985 - Xích Trục Dạng Bản
  Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Qui định các kiểu xích trục dạng bản sau đây: kiểu 1 (Hình 1), kiểu 2 (Hình 2), kiểu 3 (Hình 3), kiểu 4 (Hình 4).
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 1584-85
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Xích trục dạng bản
  • Năm ban hành/Publishing Year 1985
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Block load chains
  • Thay thế/Replace TCVN 1584-74
  • Tình trạng/Status Active
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/qv8ll5orfbtqomq/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page