TCVN 165:1988 - Kiểm tra không phá hủy-Kiểm tra chất lượng mối hàn ống thép bằng phươg pháp siêu âm

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Jan 28, 2014.

  1. haidang

    haidang Active Member

    Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm tra siêu âm bằng phương pháp xung dội các mối hàn vònggiáp mép cửa ống thép có chiều dày từ 4 đến 120mm, hàn nóng chảy có đệm lót và không có đệm lót. Mục đích của phương pháp là phát hiện các khuyết tật trong mối hàn như vết nứt, hàn không ngấu, rò khí, đọng xỉ ..v..v..

     

Share This Page