TCVN 1658-1987 - Kim Loại Và Hợp Kim - Tên Gọi

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Mar 4, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 1658-1987 - Kim Loại Và Hợp Kim - Tên Gọi
  Tiêu chuẩn này xác định tên gọi kim loại và hợp kim dùng cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học; sản xuất kinh doanh và các ngành có liên quan đến kim loại và hợp kim. Tên gọi kim loại và hợp kim được ghi trong bảng theo thứ tự từ trên xuống bắt đầu cho hợp kim trung gian sau đến gang, thép và cuối cùng cho kim loại màu và hợp kim màu. Bên cạnh tên gọi chính thức cho phép dùng tên gọi thứ hai (ghi trong ngoặc đơn) khi thật là cần thiết. Tên gọi «không nên dùng» tuy còn sử dụng trong thực tế và trong các tài liệu song không được coi là tên gọi đúng và chuẩn xác.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 1658-1987
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Kim loại và hợp kim. Tên gọi
  • Năm ban hành/Publishing Year 1987
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Metals and alloys. Vocabulary
  • Thay thế/Replace TCVN 1658-75
  • Tình trạng/Status Active
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/3gcy39gg25kgrvm/
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page