TCVN 1685-1991 - Động Cơ Điezen - Quy Tắc Nghiệm Thu Và Phương Pháp Thử

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, May 29, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 1685-1991 - Động Cơ Điezen - Quy Tắc Nghiệm Thu Và Phương Pháp Thử
  TCVN 1685:1991 do Viện nghiên cứu máy - Bộ Công nghiệp nặng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành.
  Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 1685-1991
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Động cơ điezen. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử
  • Năm ban hành/Publishing Year 1991
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Diesel engines. Rules of acceptance and test methods
  • Thay thế/Replace TCVN 1685-75
  • Tình trạng/Status Active
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/642116E719DAA11
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page