TCVN 1693-1995-ISO - Than Đá - Lấy Mẫu

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 16, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 1693-1995-ISO - Than Đá - Lấy Mẫu
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp lấy mẫu than đá kể cả lấy mẫu đặc biệt và lấy mẫu thông thường, để có được các mẫu cho phân tích chung và cho xác định độ ẩm toàn phần. Tiêu chuẩn này cũng qui định nguyên tắc cần phải chú ý khi tiến hành lấy mẫu cũng như chuẩn bị mẫu để phân tích. Nguyên tắc của tiêu chuẩn cũng có thể áp dụng để lấy mẫu xác định các đặc tính vật lý, như cỡ hạt và tỷ trọng và để xác định tính chẩy dẻo. Đối với các tính chất vật lý cần thiết phải thu thập một khối lượng mẫu cơ sở lớn hơn so với mức tối thiểu quy định, có thể bằng cách tăng khối lượng của mỗi mẫu đơn hoặc bằng cách lấy nhiều mẫu đơn hơn, và để thử các đặc tính chẩy dẻo thì kích thước hạt lớn nhất của mẫu thử nghiệm phải khác với kích thước của mẫu phân tích chung hoặc mẫu thử độ ẩm toàn phần (xem 2.9).
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 1693:1995
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Than đá. Lấy mẫu
  • Năm ban hành/Publishing Year 1995-09-30, 1660/QĐ-TĐC
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Hard coal. Sampling
  • Thay thế/Replace TCVN 1693-86
  • Tình trạng/Status Withdrawn
  • Thay thế bằng/Replaced By TCVN 1693:2008
  • Tương đương/Adoption ISO 1988:1975
  Link Download
  http://www.mediafire.com/view/jqauxu6354b4wwh/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page