TCVN 17021-2-2018-ISO - Đánh Giá Sự Phù Hợp - Yêu Cầu Đối Với Tổ Chức Đánh Giá

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 2, 2020.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 17021-2-2018-ISO - Đánh Giá Sự Phù Hợp - Yêu Cầu Đối Với Tổ Chức Đánh Giá Và Chứng Nhận Hệ Thống Quản Lý - Phần 2 Yêu Cầu Về Năng Lực Đánh Giá Và Chứng Nhận Hệ Thống Quản Lý Môi Trường
  Tổ chức chứng nhận có trách nhiệm đối với các bên quan tâm, bao gồm khách hàng của mình và khách hàng của tổ chức có hệ thống quản lý được chứng nhận, trong việc đảm bảo dành cho những chuyên gia đánh giá chứng tỏ được năng lực phù hợp mới được phép tiến hành đánh giá hệ thống quản lý môi trường (EMS). Tất cả chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý môi trường cần có năng lực chung như ờ TCVN ISO/IEC 17021-1 (ISO/IEC 17021-1) và kiến thức cụ thể về hệ thống quản lý môi trường nêu trong tiêu chuẩn này.
  • Số hiệu: TCVN ISO/IEC 17021-2:2018
  • Tiêu đề (Tiếng Việt): Đánh giá sự phù hợp. Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý. Phần 2: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường
  • Tiêu đề (Tiếng Anh): Conformity assessment. Requirements for bodies providing audit and certification of management systems. Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems
  • Số trang: 18
  • Thay thế: TCVN ISO/IEC TS 17021-2:2013
  • Năm ban hành: 2018-12-28, 4189/QĐ-BKHCN
  • Tương đương: ISO/IEC 17021-2:2016
  • Trạng thái tài liệu (Hiệu Lực A, Hủy H) Còn hiệu lực-A
  • Chỉ số phân loại ISC: Chứng nhận sản phẩm và chứng nhận công ty. Ðánh giá sự phù hợp
  Link Download
  https://nitroflare.com/view/C3B4805977EC318
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page