TCVN 17021-9-2018-ISO - Đánh Giá Sự Phù Hợp - Yêu Cầu Đối Với Tổ Chức Đánh Giá

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 2, 2020.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 17021-9-2018-ISO - Đánh Giá Sự Phù Hợp - Yêu Cầu Đối Với Tổ Chức Đánh Giá Và Chứng Nhận Hệ Thống Quản Lý - Phần 9 Yêu Cầu Về Năng Lực Đánh Giá Và Chứng Nhận Hệ Thống Quản Lý Chống Hối Lộ
  Tiêu chuẩn này bổ sung cho TCVN ISO/IEC 17021-1. Cụ thể, tiêu chuẩn này làm rõ các yêu cầu đối với năng lực nhân sự tham gia vào quá trình chứng nhận nêu ờ Phụ lục A, TCVN ISO/IEC 17021-1:2015. Các nguyên tắc hướng dẫn trong điều 4, TCVN ISO/IEC 17021-1:2015 là các yêu cầu cơ bản trong tiêu chuẩn này. Tổ chức chứng nhận cô trách nhiệm với các bên quan tâm, gồm cả khách hàng của mình và khách hàng của tổ chức có hệ thống quản lý được chứng nhận, để đảm bảo rằng chỉ những chuyên gia đánh giá chứng tỏ được năng lực thích hợp mới được phép tiến hành các cuộc đánh giá hệ thống quản lý chống hối lộ.
  • Số hiệu: TCVN ISO/IEC TS 17021-9:2018
  • Tiêu đề (Tiếng Việt): Đánh giá sự phù hợp. Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý. Phần 9: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chống hối lộ
  • Tiêu đề (Tiếng Anh): Conformity assessment. Requirements for bodies providing audit and certification of management systems. Part 9: Competence requirements for auditing and certification of anti-bribery management systems
  • Số trang: 10
  • Năm ban hành: 2018-12-28, 4189/QĐ-BKHCN
  • Tương đương: ISO/IEC TS 17021-9:2016
  • Trạng thái tài liệu (Hiệu Lực A, Hủy H) Còn hiệu lực-A
  • Chỉ số phân loại ISC: Tổ chức và quản lý công ty (Quy định chung) Chứng nhận sản phẩm và chứng nhận công ty. Ðánh giá sự phù hợp
  Link Download
  https://nitroflare.com/view/21790E257E77F4E
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page