TCVN 174-2011 - Than Đá Và Cốc - Xác Định Hàm Lượng Chất Bốc

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Dec 17, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 174-2011 - Than Đá Và Cốc - Xác Định Hàm Lượng Chất Bốc
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng chất bốc của than đá và cốc. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho than nâu và than non. Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).Nung mẫu ở nhiệt độ 9000C trong môi trường không có không khí trong thời gian 7 min. Hàm lượng chất bốc được tính bằng phần trăm lượng mất của phần mẫu thử, sau khi trừ hàm lượng ẩm.
  • TCVN 174-2011
  • TCVN/TC27 Nhiên liệu khoáng rắn
  • Năm 2011
  • Số trang: 7
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/2...n+Đá+Và+Cốc+-+Xác+Định+Hàm+Lượng+Chất+Bốc.doc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page