TCVN 1762-1975 - Gỗ Tròn Làm Gỗ Dán Lạng Và Ván Ép Thoi Dệt Tay Đập - Yêu Cầu Kỹ Thuật

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by admin, Aug 3, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho gỗ tròn dùng làm gỗ dán, gỗ lạng, ván ép thoi dệt và tay đập.
  Tiêu chuẩn này không áp dụng cho gỗ tròn để làm gỗ dán đặc biệt.
  2. Gỗ phải tươi và còn vỏ. Trường hợp bị mất vỏ nhưng gỗ vẫn tươi chưa bị khô mục và bảo đảm phẩm chất như quy định ở điều 2 vẫn được chấp nhận.
  3. Khuyết tật của gỗ tròn dùng làm gỗ dán, lạng và ván ép thoi dệt, tay đập phải theo đúng quy định trong bảng dưới đây:
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 1762-75
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Gỗ tròn làm gỗ dán lạng và ván ép thoi dệt, tay đập. Yêu cầu kỹ thuật
  • Năm ban hành/Publishing Year 1975
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Timber for making plywood board and spindle. Specifications
  • Tình trạng/Status Withdrawn
  Link Download
  http://luatvn.net/Filedownload/167158/178236/vi_tcvn1762_1975.doc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page