TCVN 1827-1993 - Dây Kim Loại - Phương Pháp Thử Xoắn

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 24, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 1827-1993 - Dây Kim Loại - Phương Pháp Thử Xoắn
  Tiêu chuẩn này do ban kỹ thuật các vấn đề về máy về cơ khí biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành theo quyết định số 1302/QĐ ngày 16 tháng 12 năm 1993. Tiêu chuẩn này qui định phương pháp thử xoắn dây kim loại và hợp kim của chúng đối với dây có mặt cắt tròn đường kính từ 0,14 mm đến 10 mm và các dây định hình có diện tích mặt cắt ngang tương ứng, với đường kính dây tròn, phép thử được tiến hành ở nhiệt độ từ 10oC đến 35oC. Phương pháp lấy mẫu thử xoắn dây kim loại đươc quy định trong các tiêu chuẩn sản phẩm cụ thể. Chiều dài tính toán của dây mẫu, quy định trong khoảng 100d (d – đường kính dây mẫu), nhưng không nhỏ hơn 50 mm và không lớn hơn 500 mm. Đối với các loại dây mẫu có mặt cắt không tròn, chiều dài tính toán phải bằng chiều dài dây tròn tương ứng có cùng diện tích mặt cắt ngang.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page