TCVN 1902-1976 - Đai Ốc Sáu Cạnh Thấp (Nửa Tinh) - Kết Cấu Và Kích Thước

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Mar 11, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 1902-1976 - Đai Ốc Sáu Cạnh Thấp (Nửa Tinh) - Kết Cấu Và Kích Thước
  Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Kết cấu và kích thước của đai ốc cần phải theo những chỉ dẫn ở Hình 1 và Bảng 1.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 1902:1976
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Đai ốc sáu cạnh thấp (nửa tinh). Kết cấu và kích thước
  • Năm ban hành/Publishing Year 1976
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Hexagon lock nuts (Standard precision) - Dimensions
  • Thay thế/Replace TCVN 110-63
  • Tình trạng/Status Active
  Link Download
  http://indicat.vn/docs/download/114835_vietnamese_TCVN1902_1976.doc
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page