TCVN 197-1-2014-ISO - Vật Liệu Kim Loại - Thử Kéo - Phần 1 Phương Pháp Thử Ở Nhiệt Độ Phòng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 29, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 197-1-2014-ISO - Vật Liệu Kim Loại - Thử Kéo - Phần 1 Phương Pháp Thử Ở Nhiệt Độ Phòng
  Trong quá trình thỏa thuận về tốc độ thử khi soạn thảo TCVN 197:2002 (ISO 6892:1998) đã đi đến quyết định khuyến nghị sử dụng việc điều chỉnh tốc độ kéo căng cho các lần soát xét trong tương lai. Trong tiêu chuẩn này có hai phương pháp thử các tốc độ sẵn có. Phương pháp thứ nhất, phương pháp A dựa trên các tốc độ kéo (bao gồm cả tốc độ riêng của con trượt đầu kéo) và phương pháp thứ hai, phương pháp B dựa trên các tốc độ ứng suất. Phương pháp A được dùng để giảm tới mức tối thiểu sự thay đổi của các tốc độ thử trong quá trình theo thời gian khi xác định các thông số nhạy cảm với tốc độ biến dạng và để giảm tới mức tối thiểu độ không đảm bảo đo của các kết quả thử.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 197-1:2014
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Vật liệu kim loại - Thử kéo - Phần 1: Phương pháp thử ở nhiệt độ phòng
  • Năm ban hành/Publishing Year 2014-12-31, 3781/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test at room temperature
  • Thay thế/Replace TCVN 197:2002
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 6892-1:2009
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/um0ldb9n9161dxz/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page