TCVN 1992-1995 - Hộp Giảm Tốc Thông Dụng - Yêu Cầu Kỹ Thuật Chung

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 15, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 1992-1995 - Hộp Giảm Tốc Thông Dụng - Yêu Cầu Kỹ Thuật Chung
  Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Tiêu chuẩn này áp dụng cho hộp giảm tốc thông dụng bao gồm các loại sau: Bánh răng trụ một, hai và ba có khoảng cách trục của bậc chậm aw ≤ 710 mm;
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 1992:1995
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Hộp giảm tốc thông dụng. Yêu cầu kỹ thuật chung
  • Năm ban hành/Publishing Year 1995-06-09, 1087/QĐ-TĐC
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Reducers for general purpose. General specifications
  • Thay thế/Replace TCVN 1992-77
  • Tình trạng/Status Active
  Link Download
  http://www.mediafire.com/view/0f4xta9vz1wm0o4/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page