TCVN 2041-1986 - Chốt Côn - Kích Thước

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Mar 13, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 2041-1986 - Chốt Côn - Kích Thước
  Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a Khoản 1 điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Tiêu chuẩn này áp dụng cho chốt côn không tôi, đường kính từ 0,6 mm đến 50 mm.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 2041-1986
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Chốt côn. Kích thước
  • Năm ban hành/Publishing Year 1986
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Taper pins
  • Thay thế/Replace TCVN 2041-77
  • Tình trạng/Status Active
  Link Download
  http://indicat.vn/docs/download/102113_vietnamese_TCVN2041_1986.doc
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page