TCVN 2055-1977 - Ống Thép Không Hàn Cán Nóng - Cỡ Thông Số Kích Thước

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Mar 13, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 2055-1977 - Ống Thép Không Hàn Cán Nóng - Cỡ Thông Số Kích Thước
  Ống thép cung cấp theo đường kính ngoài, chiều dày thành ống và chiều dài. Kích thước và khối lượng 1 m ống thép phải phù hợp với bảng 1. Ống thép cung cấp theo:
  a) Chiều dài không quy ước – từ 4 đến 12,5 m;
  b) Chiều dài quy ước – nằm trong phạm vi chiều dày không quy ước;
  c) Bội số chiều dài quy ước – nằm trong phạm vi chiều dài không quy ước, lượng dư để lại cho mỗi lần cắt là 5 mm (nếu trong hợp đồng không quy định cụ thể)
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 2055-1977
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Ống thép không hàn cán nóng. Cỡ, thông số, kích thước
  • Năm ban hành/Publishing Year 1977
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Seamless hot-rolled steel tubes - Sizes, measurements
  • Tình trạng/Status Active
  Link Download
  http://indicat.vn/docs/download/112997_vietnamese_TCVN2055_1977.doc
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page