TCVN 208-1966 - Ren Ống Hình Côn - Dung Sai

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 29, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 208-1966 - Ren Ống Hình Côn - Dung Sai
  Tiêu chuẩn này quy định dung sai của ren ống hình côn hệ Anh đã quy định trong TCVN 207-66. Sai lệch của chiều dài ren ống hình côn phải theo chỉ dẫn trong hình vẽ và bảng của tiêu chuẩn này. Trong lỗ khoan điếc, ren khớp nối hình trụ cũng phải bảo đảm cho ống có thể vặn vào theo giá trị ở cột 7, và chiều dài ren hữu ích tối thiểu của khớp nối phải đạt tới 80% giá trị quy định trong cột 9.
  • TCVN 208-1966
  • Năm ban hành:1966
  • Số trang: 3
  Link Download
  http://luatvn.net/Filedownload/171026/182103/vi_tcvn208_1966.doc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page