TCVN 2092-1993 - Sơn - Phương Pháp Xác Định Thời Gian Chảy (Độ Nhớt Quy Ước) Bằng Phễu Chảy

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Oct 14, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 2092-1993 - Sơn - Phương Pháp Xác Định Thời Gian Chảy (Độ Nhớt Quy Ước) Bằng Phễu Chảy
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại sơn và quy định phương pháp xác định thời gian chảy (độ nhớt qui ước bằng phễu chảy). Tiêu chuẩn này qui định các kích thước và phương pháp sử dụng phễu chảy cho các sản phẩm có dòng chảy newton hay gần newton, có độ nhớt động học trong khoảng (15 - 150).106 m2/s (25 - 150 cSt) như các loại sơn loãng để quét, phun hoặc nhúng. Thời gian chảy độ nhớt quy ước: Là thời gian tính bằng giây trôi qua từ thời điểm khi mẫu kiểm tra bắt đầu chảy từ lỗ của phễu đã được đổ đầy mẫu đến thời điểm khi dòng chảy bị đứt.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 2092:1993
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Sơn. Phương pháp xác định thời gian chảy (độ nhớt quy ước) bằng phễu chảy
  • Năm ban hành/Publishing Year 1993-10-26, 585/QĐ-TĐC
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Paints. Determination of flow time by using of a flow cup
  • Thay thế/Replace TCVN 2092-77
  • Tình trạng/Status Withdrawn
  • Thay thế bằng/Replaced By TCVN 2092:2008

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 25, 2017

Share This Page