TCVN 2097-1993 - Sơn - Phương Pháp Cắt Xác Định Độ Bám Dính Của Màng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Oct 17, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 2097-1993 - Sơn - Phương Pháp Cắt Xác Định Độ Bám Dính Của Màng
  Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại sơn và quy định phương pháp xác định độ bám dính của màng trên bề mặt vật liệu.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 2097:1993
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Sơn - Phương pháp cắt xác định độ bám dính của màng
  • Năm ban hành/Publishing Year 1993-10-26, 585/QĐ-TĐC
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Paints. Gross cut test for the determination of adhesion
  • Thay thế/Replace TCVN 2097-77
  • Tình trạng/Status H
  • Thay thế bằng/Replaced By TCVN 2097:2015

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 25, 2017

Share This Page