TCVN 2247-1977 - Ren Hệ Mét - Đường Kính Và Bước Ren

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Mar 16, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 2247-1977 - Ren Hệ Mét - Đường Kính Và Bước Ren
  Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/N Đ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Tiêu chuẩn này áp dụng cho ren hệ mét thông dụng có prôfin theo TCVN 2246 : 1977 và quy định đường kính trong khoảng từ 0,25 đến 600 mm, bước ren từ 0,075 đến 6 mm.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 2247:1977
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Ren hệ mét. Đường kính và bước ren
  • Năm ban hành/Publishing Year 1977; 2008-12-30, 2924/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Metric screw threads. Diameters and pitches
  • Tình trạng/Status Active
  Link Download
  http://indicat.vn/docs/download/113048_vietnamese_TCVN2247_1977.doc
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page