TCVN 2289-1978 - Quá trình sản xuất - Yêu cầu chung về độ an toàn

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Apr 19, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu chung về an toàn đối với quá trình sản xuất cũng như những yêu cầu đối với cơ cấu và nội dung của loại tiêu chuẩn về yêu cầu an toàn đối với quá trình sản xuất của hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động.

  Link Dowload: http://icci.vn/sites/default/files/TCVN 2289.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page