TCVN 251-2007-ISO - Than Đá - Phân Tích Cỡ Hạt Bằng Sàng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 12, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 251-2007-ISO - Than Đá - Phân Tích Cỡ Hạt Bằng Sàng
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp chuẩn để phân tích cỡ hạt của than bằng sàng thủ công (ướt hoặc khô) sử dụng sàng thử nghiệm có kích thuớc lỗ nằm trong khoảng giữa 125mm và 45µm. Hướng dẫn lấy mẫu than được nêu trong Phụ lục A và chú thích sử dụng sàng cơ giới nêu trong Phụ lục B. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại than đá, không áp dụng cho cốc hoặc các nhiên liệu khác đã qua chế biến. Trường hợp than đá đã nghiền để phần lớn lọt qua sàng có kích thước lỗ nhỏ nhất thì phương pháp mô tả trong tiêu chuẩn này chỉ để xác định phần trăm trên cỡ.
  • TCVN 251-2007-ISO 1953 : 1994
  • TCVN/TC27/SC3 Nhiên liệu khoáng rắn - Than
  • Ngày ban hành: 2007-05-08, 727/QĐ-BKHCN
  • Số trang: 9
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/5jdi5i95yaflzx9/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page