TCVN 252-2007 - Than - Phương Pháp Xác Định Tính Khả Tuyển

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 9, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 252-2007 - Than - Phương Pháp Xác Định Tính Khả Tuyển
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định tính khả tuyển của than cục và than cám. Mỗi mẫu thử có thể gồm nhiều cấp cỡ hạt than cục và than cám (xem Phụ lục A.1). Mỗi cấp cỡ hạt có kích thước giới hạn trên và kích thước giới hạn dưới, không cấp nào chờm lên cấp hạt lớn hơn hoặc nhỏ hơn lân cận [xem ASTM D 4748]. Phương pháp này dùng để xác định tính khả tuyển của than biến tính thấp, song đây không phải là phương pháp thử chính xác nhất để xác định tính khả tuyển của than biến tính thấp vì có nhiều vấn đề liên quan đến hao hụt độ ẩm của quá trình sấy khi chuẩn bị mẫu và phân tích mẫu. Các phương pháp áp dụng trực tiếp cho than biến tính thấp sẽ được xây dựng.
  • TCVN 252-2007 ASTM D 4371 - 06
  • TCVN/TC27/SC3 Nhiên liệu khoáng rắn – Than
  • Ngày ban hành: 2007-12-31, 3231/QĐ-BKHCN
  • Số trang: 13
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/l33f3ebed3hklbk/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page