TCVN 255-2007-ISO - Nhiên Liệu Khoáng Rắn - Xác Định Cacbon Và Hydro - Phương Pháp Đốt

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 9, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 255-2007-ISO - Nhiên Liệu Khoáng Rắn - Xác Định Cacbon Và Hydro - Phương Pháp Đốt Ở Nhiệt Độ Cao
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định tổng hàm lượng cacbon và tổng hàm lượng hydro trong than đá, than nâu, than non, và cốc bằng phương pháp đốt ở nhiệt độ cao. Kết quả bao gồm cacbon trong cabonat và hydro trong hàm lượng ẩm và trong nước của các silicat bị hyđrat hoá. Việc xác định hàm lượng ẩm được tiến hành đồng thời và cần có sự hiệu chỉnh thích hợp với giá trị của hydro thu được khi đốt. Cũng có thể xác định được cacbon đioxit và giá trị tổng cacbon được hiệu chỉnh cho sự có mặt của cacbonat khoáng chất. Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm ban hành thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các bản sửa đổi (nếu có).
  • TCVN 255-2007-ISO 609 : 1996
  • TCVN/TC27/SC3 Nhiên liệu khoáng rắn - Than
  • Ngày ban hành: 2007-06-19, 1101/QĐ-BKHCN
  • Số trang: 13
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/iyalv65s1slvytn/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page