TCVN 256-1-2006-ISO - Vật Liệu Kim Loại - Thử Độ Cứng Brinell - Phần 1 Phương Pháp Thử

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 25, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 256-1-2006-ISO - Vật Liệu Kim Loại - Thử Độ Cứng Brinell - Phần 1 Phương Pháp Thử
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử độ cứng Brinell của vật liệu kim loại có độ cứng đến 650 HBW. Những vật liệu và/hoặc sản phẩm đặc biệt sẽ có các tiêu chuẩn riêng (ví dụ ISO 4498-1). Các tài liệu viện dẫn dưới đây là rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu có năm ban hành, sử dụng tài liệu được nêu. Đối với tài liệu không có năm ban hành, áp dụng phiên bản mới nhất kể cả các sửa đổi.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 256-1:2006
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Vật liệu kim loại. Thử độ cứng Brinell. Phần 1: Phương pháp thử
  • Năm ban hành/Publishing Year 2006-12-29, 2917/QĐ-BKHCN; 2008-12-09, 2735/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Metallic materials. Brinell hardness test. Part 1: Test method
  • Thay thế/Replace TCVN 256-1:2001
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 6506-1:2005
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/da3dwc8os3df30u/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page