TCVN 256-2-2006-ISO - Vật Liệu Kim Loại - Thử Độ Cứng Brinell - Phần 2 Kiểm Định Và Hiệu Chuẩn Máy

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 25, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 256-2-2006-ISO - Vật Liệu Kim Loại - Thử Độ Cứng Brinell - Phần 2 Kiểm Định Và Hiệu Chuẩn Máy Thử
  Tiêu chuẩn này qui định phương pháp kiểm định và hiệu chuẩn máy thử dùng để xác định độ cứng Brinell phù hợp với TCVN 256-1 (ISO 6506-1). Tiêu chuẩn này qui định phương pháp trực tiếp kiểm tra các chức năng chính của máy và phương pháp gián tiếp thích hợp kiểm tra toàn bộ hoạt động của máy. Phương pháp gián tiếp có thể được sử dụng độc lập để kiểm tra định kỳ hàng ngày hoạt động của máy trong khi vận hành. Nếu máy thử cũng được sử dụng cho các phương pháp thử độ cứng khác, nó phải được kiểm định riêng cho từng phương pháp.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 256-2:2006
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Vật liệu kim loại. Thử độ cứng Brinell. Phần 2: Kiểm định và hiệu chuẩn máy thử
  • Năm ban hành/Publishing Year 2006-12-29, 2917/QĐ-BKHCN; 2008-12-09, 2735/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Metallic materials. Brinell hardness test. Part 2: Verification and calibration of testing machines
  • Thay thế/Replace TCVN 256-2:2001
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 6506-2:2005
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/kon82257f9nr54i/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page