TCVN 256-3-2006-ISO - Vật Liệu Kim Loại - Thử Độ Cứng Brinell - Phần 3 Hiệu Chuẩn Tấm Chuẩn

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 25, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 256-3-2006-ISO - Vật Liệu Kim Loại - Thử Độ Cứng Brinell - Phần 3 Hiệu Chuẩn Tấm Chuẩn
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp hiệu chuẩn các tấm chuẩn sử dụng cho việc kiểm định gián tiếp máy thử độ cứng như được mô tả trong TCVN 256-2 (ISO 6506-2) Các tài liệu viện dẫn dưới đây là rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu có năm ban hành, sử dụng tài liệu được nêu. Đối với tài liệu không có năm ban hành, áp dụng phiên bản mới nhất kể cả các sửa đổi. Tấm chuẩn không được nhiễm từ. Nếu tấm chuẩn bằng thép, người chế tạo phải đảm bảo chắc chắn là đã được khử từ ở cuối quá trình chế tạo.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 256-3:2006
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Vật liệu kim loại. Thử độ cứng Brinell. Phần 3: Hiệu chuẩn tấm chuẩn
  • Năm ban hành/Publishing Year 2006-12-29, 2917/QĐ-BKHCN; 2008-12-09, 2735/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Metallic materials - Brinell hardness test - Part 3: Calibration of reference blocles
  • Thay thế/Replace TCVN 256-3:2001
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 6506-3:2005
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/e55a24c1i2prwmg/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page