TCVN 256-4-2007-ISO - Vật Liệu Kim Loại - Thử Độ Cứng Brinell - Phần 4 Bảng Các Giá Trị Độ Cứng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 25, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 256-4-2007-ISO - Vật Liệu Kim Loại - Thử Độ Cứng Brinell - Phần 4 Bảng Các Giá Trị Độ Cứng
  Tiêu chuẩn này quy định các giá trị độ cứng Brinell để sử dụng khi thử trên bề mặt phẳng. TCVN 256-4 : 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 164 Thử cơ lý kim loại biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 256 (ISSO 6506) Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Brinell bao gồm 4 phần.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 256-4:2007
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Vật liệu kim loại. Thử độ cứng Brinell. Phần 4: Bảng các giá trị độ cứng
  • Năm ban hành/Publishing Year 2007-10-31, 3271/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Metallic materials. Brinell hardness test. Part 4: Table of hardness values
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 6506-4:2005
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/188s78xyuqxc8cy/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page