TCVN 257-3-2007-ISO - Vật Liệu Kim Loại - Thử Độ Cứng Rockwell - Phần 3 Hiệu Chuẩn Tấm Chuẩn

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 25, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 257-3-2007-ISO - Vật Liệu Kim Loại - Thử Độ Cứng Rockwell - Phần 3 Hiệu Chuẩn Tấm Chuẩn (Thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N,T)
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp hiệu chuẩn tấm chuẩn được dùng để kiểm định gián tiếp máy thử độ cứng Rockwell ( thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) theo quy định trong TCVN 257-2. Các tài liệu dưới đây là rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu có ghi năm công bố, áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu không có năm công bố, áp dụng phiên bản mới nhất (kể cả các sửa đổi). Tấm chuẩn phải có chiều dày từ 6 mm đến 16 mm. Để làm giảm tác dụng của sự thay đổi độ cứng bởi số lượng vết lõm tăng, phải sử dụng chiều dày không nhỏ hơn 12 mm. Đối với các vật liệu khác có thể sử dụng các chiều dày khác.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 257-3:2007
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Vật liệu kim loại. Thử độ cứng Rockwell. Phần 3: Hiệu chuẩn tấm chuẩn (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
  • Năm ban hành/Publishing Year 2007-10-31, 3271/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Metallic materials. Rockwell hardness test. Part 3: Calibration of reference blocks (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
  • Thay thế/Replace TCVN 257-3:2001
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 6508-3:2005
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/82l8gj0h3x68vlh/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page