TCVN 258-1-2007-ISO - Vật Liệu Kim Loại - Thử Độ Cứng Vickers - Phần 1 Phương Pháp Thử

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 25, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 258-1-2007-ISO - Vật Liệu Kim Loại - Thử Độ Cứng Vickers - Phần 1 Phương Pháp Thử
  Tiêu chuẩn này qui định phương phảp thử độ cứng Vickers cho vật liệu kim loại với ba khoảng lực thử khác nhau (xem Bảng 1). Đối với đường chéo vết lõm nhỏ hơn 0,020 mm cần tính đến độ không đảm bảo đo lớn hơn. Thòng thường, việc giảm lực thử làm tăng độ phân tán của kết quả đo, đặc biệt là đối với thử Vickers tải trọng thấp và thử độ cứng tế vi Vickers bởi vì sự hạn chế chủ yếu phát sinh khi đo đường chéo vết lõm. Đối với độ cứng tế vi Vickers, độ chính xác của việc xác định chiều dài trung bình đường chéo không chắc đã cao hơn ± 0,001 mm (xem thư mục tài liệu tham khảo [2] – [5]).
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 258-1:2007
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Vật liệu kim loại. Thử độ cứng Vickers. Phần 1: Phương pháp thử
  • Năm ban hành/Publishing Year 2007-10-31, 3271/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Metallic materials. Vickers hardness test. Part 1: Test method
  • Thay thế/Replace TCVN 258-1:2002
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 6507-1:2005
  Link Download
  http://luatvn.net/Filedownload/170366/181444/vi_tcvn258_1_2007.doc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page