TCVN 258-2-2007-ISO - Vật Liệu Kim Loại - Thử Độ Cứng Vickers - Phần 2 Kiểm Định Và Hiệu Chuẩn Máy

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 25, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 258-2-2007-ISO - Vật Liệu Kim Loại - Thử Độ Cứng Vickers - Phần 2 Kiểm Định Và Hiệu Chuẩn Máy Thử
  Tiêu chuẩn này qui dinh phương pháp kiểm định máy thử độ cứng Vickers phù hợp với TCVN 258-1. Tiêu chuẩn này qui định phương pháp kiểm định trực tiếp để kiểm tra các chức năng chính của máy thử và phương pháp kiểm định gián tiếp thích hợp để kiểm tra toàn bộ máy thử. Phương pháp kiểm định gián tiếp có thể được sử dụng để kiểm tra định kỳ hàng ngày hoạt động của máy trong khi vận hành. Nếu máy thử độ cứng này cũng được dùng để thử độ cứng theo các phương pháp khác, thì nó phải được kiểm định riêng cho từng phương pháp. Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho máy thử độ cứng xách tay
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 258-2:2007
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Vật liệu kim loại. Thử độ cứng Vickers. Phần 2: Kiểm định và hiệu chuẩn máy thử
  • Năm ban hành/Publishing Year 2007-10-31, 3271/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Metallic materials. Vickers hardness test. Part 2: Test method
  • Thay thế/Replace TCVN 258-2:2002
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 6507-2:2005
  Link Download
  http://luatvn.net/Filedownload/170367/181445/vi_tcvn258_2_2007.doc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page