TCVN 258-4-2007-ISO - Vật Liệu Kim Loại - Thử Độ Cứng Vickers - Phần 4 Bảng Các Giá Trị Độ Cứng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 25, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 258-4-2007-ISO - Vật Liệu Kim Loại - Thử Độ Cứng Vickers - Phần 4 Bảng Các Giá Trị Độ Cứng
  Tiêu chuẩn này quy định các giá trị độ cứng Vickers để sử dụng khi thử trên bề mặt phẳng. TCVN 258 - 4 : 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 164 Thử cơ lý kim loại biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 258 : 2007 (ISO 6507 : 2005) Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Vickers bao gồm bốn phần.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 258-4:2007
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Vật liệu kim loại. Thử độ cứng Vickers. Phần 4: Bảng các giá trị độ cứng
  • Năm ban hành/Publishing Year 2007-10-31, 3271/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Metallic materials. Vickers hardness test. Part 4: Tables of hardness values
  • Thay thế/Replace TCVN 258-1:2002 (phụ lục B, C, D)
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 6507-4:2005
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/zp483xz4416no27/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page