TCVN 26000-2013-ISO - Hướng Dẫn Về Trách Nhiệm Xã Hội

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Dec 2, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 26000-2013-ISO - Hướng Dẫn Về Trách Nhiệm Xã Hội
  Các tổ chức trên toàn thế giới và các bên liên quan ngày càng nhận thức rõ về nhu cầu và lợi ích của hành vi trách nhiệm xã hội. Mục tiêu của trách nhiệm xã hội là đóng góp vào sự phát triển bền vững. Hoạt động của tổ chức trong mối quan hệ với xã hội nơi tổ chức hoạt động và tác động của tổ chức tới môi trường đang trở thành một phần quan trọng trong việc đo lường năng lực hoạt động chung và khả năng duy trì hoạt động một cách có hiệu quả của tổ chức đó. Điều này phản ánh sự thừa nhận gia tăng về nhu cầu đảm bảo hệ sinh thái lành mạnh, công bằng xã hội và điều hành tổ chức tốt. Về lâu dài, mọi hoạt động của các tổ chức phụ thuộc vào sự lành mạnh của hệ sinh thái thế giới. Các tổ chức chịu sự giám sát nhiều hơn của các bên liên quan khác nhau. Nhận thức và thực tiễn hoạt động của một tổ chức về trách nhiệm xã hội, trong số những vấn đề khác.
  • TCVN 26000-2013-ISO 26000-2010
  • TCVN/TC01/SC1 Trách nhiệm xã hội
  • Năm 2013
  • Số trang: 113
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/9...013-ISO+-+Hướng+Dẫn+Về+Trách+Nhiệm+Xã+Hội.doc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

 2. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

Share This Page