TCVN 283-1986 - Đinh Tán Mũ Thấp Nửa Chìm

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 25, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 283-1986 - Đinh Tán Mũ Thấp Nửa Chìm
  Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 283 - 68. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các đinh tán mũ thấp nửa chìm dùng trong chế tạo máy nói chung, đường kính thân từ 1,6 đến 8 mm, cấp chính xác B và C Đinh tán mũ thấp nửa chìm phải thỏa mãn các yêu cầu của TCVN 281 - 86 và các yêu cầu qui định trong tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn này phù hợp với ST SEV 1021-78. Độ nhám tất cả các bề mặt đinh tán có cấp chính xác C - Ra £ 50 μm. Chiều dài đinh tán phải chọn trong dãy sau: 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mm.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 283-1986
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Đinh tán mũ nửa chìm ghép chắc. Kích thước
  • Năm ban hành/Publishing Year 1986
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Tight fitted raised countersunk head rivets. Dimensions
  • Thay thế/Replace TCVN 283-68
  • Tình trạng/Status Active
  Link Download
  http://luatvn.net/Filedownload/172001/183078/vi_tcvn283_1986.doc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page