TCVN 3050-1993 - Mũi Khoan Xoắn - Yêu Cầu Kỹ Thuật

Discussion in 'Chế Tạo' started by nhandang123, Feb 21, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 3050-1993 - Mũi Khoan Xoắn - Yêu Cầu Kỹ Thuật
  Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Tiêu chuẩn này áp dụng cho mũi khoan có đường kính từ 0,25 đến 80,0 mm. Mũi khoan phải được chế tạo theo 3 cấp chính xác, ký hiệu bằng chữ số La Mã có độ chính xác giảm dần từ I đến III.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 3050:1993
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Mũi khoan xoắn. Yêu cầu kỹ thuật
  • Năm ban hành/Publishing Year 1993-12-16, 1303/QĐ-TĐC
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Twist drills. Technical requirements
  • Thay thế/Replace TCVN 3050-79
  • Tình trạng/Status Active
  Link Download
  http://www.mediafire.com/view/8s99mpy7t7238ur/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 13, 2017

Share This Page