TCVN 3100:1979 - Dây thép tròn dùng làm cốt thép bê tông ứng lực trước

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Jan 28, 2014.

  1. haidang

    haidang Active Member

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page