TCVN 3118-1993 - Bê Tông Nặng - Phương Pháp Xác Định Cường Độ Nén

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Oct 19, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 3118-1993 - Bê Tông Nặng - Phương Pháp Xác Định Cường Độ Nén
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ chịu nén của bê tông nặng. Chuẩn bị mẫu thử nén theo nhóm mẫu. Mẫu nhóm mẫu gồm 3 viên. Khi sử dụng bê tông khoan cắt từ kết cấu, nếu không có đủ 3 viên thì đƣợc phép lấy 2 viên làm một nhóm mẫu thử. 2.2 Việc lấy hôn hợp bê tông, đúc bảo dưỡng, khoan cắt mẫu bê tông và chọn kích thước viên mẫu thử nén phải được tiến hành theo TCVN 3105: 1993. Viên chuẩn để xác định cường độ nén cửa bê tông là viên mẫu lập phƣơng kích thước 150 x 150 x 150mm. Các viên mẫu lập phương kích thước khác viên chuẩn và các viên mẫu trụ sau khi thử nén phải được tính đổi kết quả thử về cường độ viên chuẩn.
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page