TCVN 3138-1979 - Bảo Quản Tre Nứa - Phương Pháp Phòng Nấm Gây Mục Và Biến Màu Cho Tre Nứa

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 27, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 3138-1979 - Bảo Quản Tre Nứa - Phương Pháp Phòng Nấm Gây Mục Và Biến Màu Cho Tre Nứa Dùng Làm Nguyên Liệu Giấy
  Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 3138:1979
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Bảo quản tre nứa. Phương pháp phòng nấm gây mục và biến màu cho tre, nứa dùng làm nguyên liệu giấy
  • Năm ban hành/Publishing Year 1979; 2008-12-30, 2918/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Bamboo preservation. Preventive method against wood staining and wood destroying fungi for bamboo used as raw material for paper production
  • Tình trạng/Status Active
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/D3A2530CD37100C/
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page