TCVN 3166-2008 - Xăng - Xác Định Benzen Toluen Etylbenzen P-m-xylen O-xylen Chất Thơm C9 Và Nặng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Mar 28, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 3166-2008 - Xăng - Xác Định Benzen Toluen Etylbenzen P-m-xylen O-xylen Chất Thơm C9 Và Nặng Hơn Và Tổng Các Chất Thơm - Phương Pháp Sắc Ký Khí
  Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định benzen, toluen, etylbenzen, xylen, các chất thơm C9 và nặng hơn, và tổng các chất thơm có trong xăng bằng phương pháp sắc ký khí. Hydrocacbon thơm được tách riêng mà không có sự ảnh hưởng của các hydrocacbon khác trong xăng thành phẩm. Hydrocacbon không thơm có điểm sôi cao hơn n-dodecan có thể ảnh hưởng việc xác định các chất thơm C9 và nặng hơn. Đối với các chất thơm C9, p-xylen và m-xylen đồng rửa giải trong khi etylbenzen và o-xylen được tách riêng. Các chất thơm C9 và nặng hơn được xác định như một nhóm riêng.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 3166:2008
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Xăng. Xác định benzen, toluen, etylbenzen, p/m-xylen, o-xylen, chất thơm C9 và nặng hơn, và tổng các chất thơm. Phương pháp sắc ký khí
  • Năm ban hành/Publishing Year 2008-06-03, 987/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Gasoline. Determination of benzene, toluene, ethylbenzene, p/m-xylene, o-xylene, C9 and heavier aromatics, and total aromatics. Gasoline chromatography method
  • Thay thế/Replace TCVN 3166:1979
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ASTM D 5580-02
  Link Download
  http://luatvn.net/Filedownload/170308/181386/vi_tcvn3166_2008.doc
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page