TCVN 3166-2019 - Xăng Thành Phẩm - Xác Định Benzen, Toluen, Etylbenzen, P-M-Xylen, O-Xylen

Discussion in 'Công Nghệ Hóa Chất' started by nhandang123, Aug 11, 2020.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 3166-2019 - Xăng Thành Phẩm - Xác Định Benzen, Toluen, Etylbenzen, P-M-Xylen, O-Xylen, Hydrocacbon Thơm C9 Và Nặng Hơn, Và Tổng Các Hydrocacbon Thơm - Phương Pháp Sắc Ký Khí
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định benzen, toluen, etylbenzen, xylen, các hydrocacbon thơm C9 và nặng hơn, và tổng các hydrocacbon thơm có trong xăng động cơ thành phẩm bằng phương pháp sắc ký khí. Các hydrocacbon thơm được tách riêng mà không bị ảnh hưởng bởi các hydrocacbon khác trong xăng thành phẩm. Các hydrocacbon không thơm có điểm sôi cao hơn n-dodecan có thể gây cản trở đến việc xác định các hydrocacbon thơm C9 và nặng hơn. Đối với các hydrocacbon thơm C8, p-xylen và m-xylen đồng rửa giải trong khi etylbenzen và o-xylen được tách riêng. Các hydrocacbon thơm C9 và nặng hơn được xác định như một nhóm riêng.
  • Số hiệu: TCVN 3166:2019
  • Tiêu đề (Tiếng Việt): Xăng thành phẩm. Xác định benzen, toluen, etylbenzen, p/m-xylen, o-xylen, hydrocacbon thơm C9 và nặng hơn, và tổng các hydrocacbon thơm. Phương pháp sắc ký khí
  • Tiêu đề (Tiếng Anh): Standard Test Method for Determination of Benzene, Toluene, Ethylbenzene, p/m-Xylene, o-Xylene, C9 and Heavier Aromatics, and Total Aromatics in Finished Gasoline by Gas Chromatography
  • Số trang: 26
  • Thay thế bằng:
  • Thay thế: TCVN 3166:2008
  • Năm ban hành: 2019-08-08, 2252/QĐ-BKHCN
  • Tương đương: ASTM D 5580-15
  • Trạng thái tài liệu (Hiệu Lực A, Hủy H) Còn hiệu lực-A
  • Chỉ số phân loại ISC: Nhiên liệu lỏng
  Link Download
  https://nitroflare.com/view/66F2F4AE6793B87
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page