TCVN 3180-2007 - Nhiên Liệu Điêzen - Phương Pháp Tính Toán Chỉ Số Xêtan Bằng Phương Trình

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 12, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 3180-2007 - Nhiên Liệu Điêzen - Phương Pháp Tính Toán Chỉ Số Xêtan Bằng Phương Trình Bốn Biến Số
  Chỉ số xêtan tính toán bằng phương trình bốn biến số cung cấp phương thức để đánh giá trị số xêtan [TCVN 7630 (ASTM D 613)] của nhiên liệu chưng cất từ các giá trị khối lượng riêng và nhiệt độ chưng cất đo được. Giá trị tính được từ phương trình được gọi là chỉ số xêtan tính toán bằng phương trình bốn biến số. Chỉ số xêtan tính toán bằng phương trình bốn biến số không phải là một phương án lựa chọn để biểu thị trị số xêtan. Đây là công cụ phụ trợ để đánh giá trị số xêtan, khi không có kết quả trị số xêtan theo TCVN 7630 (ASTM D 613) và nếu không sử dụng phụ gia cải thiện xêtan.
  • TCVN 3180-2007
  • TCVN/TC28/SC2 Nhiên liệu lỏng - Phương pháp thử
  • Ngày ban hành: 2007-08-14, 1671/QĐ-BKHCN
  • Số trang: 7
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/8wz4n05kw4x3485/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page