TCVN 3236-1979 - Khoai Tây Giống - Yêu Cầu Kỹ Thuật

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Sep 28, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 3236-1979 - Khoai Tây Giống - Yêu Cầu Kỹ Thuật
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho khoai tây giống là sản phẩm đã qua chọn lọc từ khoai tây để giống sau một quá trình bảo quản theo TCVN 3235-79. Khoai tây giống đem trồng phải là củ của những giống có năng suất cao, ổn định, thích ứng với những điều kiện tự nhiên của khu vực định trồng, có phẩm chất tốt và đã được Bộ Nông nghiệp cho phép lưu hành. Tỷ lệ củ đúng giống không thấp hơn 95% số củ. Củ giống đem trồng phải có ít nhất là 1 mầm đang phát triển bình thường. Củ giống không được mang các sâu bệnh thuộc đối tượng kiểm dịch thực vật của nước CHXHCN Việt Nam.
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page