TCVN 3298-2010 - Vắc Xin Dịch Tả Vịt Nhược Độc Dạng Đông Khô - Yêu Cầu Kỹ Thuật

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Dec 20, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 3298-2010 - Vắc Xin Dịch Tả Vịt Nhược Độc Dạng Đông Khô - Yêu Cầu Kỹ Thuật
  Tiêu chuẩn áp dụng cho vắc xin dịch tả vịt nhược độc dạng đông khô.Mẫu được lấy theo lô vắc xin sản xuất. Lô vắc xin là toàn bộ các sản phẩm được chia vào vật chứa cuối cùng từ cùng một khối lượng vắc xin đồng nhất, trong cùng một ca sản xuất. Lô được ghi theo một số hiệu thống nhất. Cán bộ kiểm nghiệm hoặc người được ủy quyền trực tiếp lấy mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên. Mẫu được lấy theo tỷ lệ sau:
  - 10 % sản phẩm đối với lô đến 500 sản phẩm.
  - 2 % sản phẩm đối với lô từ 500 sản phẩm trở lên (nhiều nhất 20 sản phẩm).
  • TCVN 3298-2010
  • Cục Thú y
  • Năm 2010
  • Số trang: 3
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/i...hược+Độc+Dạng+Đông+Khô+-+Yêu+Cầu+Kỹ+Thuật.doc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page