TCVN 3610-1981 - Vít Cấy Có Chiều Dài Đoạn Ren Cấy Bằng 1.25D

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Mar 31, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 3610-1981 - Vít Cấy Có Chiều Dài Đoạn Ren Cấy Bằng 1.25D
  TCVN 3610 : 1981 do Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Nhà nước (nay là Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) biên soạn và trình duyệt, Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành; Tiêu chuẩn TCVN 3610 : 1981 được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ–CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 3610:1981
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Vít cấy có chiều dài đoạn ren cấy bằng 1,25d
  • Năm ban hành/Publishing Year 1981
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Studs with thread end of 1,25d
  • Thay thế/Replace TCVN 1083-71
  • Tình trạng/Status Active
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/sga9qkov8r5c26t/TCVN-3610-1981.pdf
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page