TCVN 3620-1992 - Máy Điện Quay - Yêu Cầu An Toàn

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 15, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 3620-1992 - Máy Điện Quay - Yêu Cầu An Toàn
  TCVN 3620-1992 được xây dựng trên cơ sở GOCT 12.2.007.1-75 (đã có thay đổi lần 1 - 1983) (Máy điện quay - Yêu cầu an toàn chung).
  TCVN 3620-1992 thay thế cho TCVN 3620-81.
  TCVN 3620-1992 do Viện Nghiên cứu máy Bộ Công nghiệp nặng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị và được Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành theo Quyết định số 282/QĐ ngày 16 tháng 04 năm 1992.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page