TCVN 3649-2007-ISO - Giấy Và Cáctông - Lấy Mẫu Để Xác Định Chất Lượng Trung Bình

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 11, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 3649-2007-ISO - Giấy Và Cáctông - Lấy Mẫu Để Xác Định Chất Lượng Trung Bình
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp lấy mẫu đại diện của một lô sản phẩm giấy hoặc cáctông, bao gồm cả cáctông sóng và cáctông cứng (xem ISO 4046), để xác định chất lượng trung bình trong mọi trường hợp theo các yêu cầu đã được qui định. Tiêu chuẩn này xác định các điều kiện được áp dụng tiến hành lấy mẫu để giải quyết các tranh chấp giữa bên mua và bên bán và có liên quan đến việc xác định lô hàng giấy hoặc cáctông đã hoặc sẽ được chuyển giao. Nếu số lượng sản phẩm hiện có để lấy mẫu nhỏ hơn 50 % tổng số lượng sản phẩm của lô hàng, thì việc lấy mẫu theo tiêu chuẩn này phải được sự đồng ý của các bên liên quan.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 3649:2007
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Giấy và cáctông. Lấy mẫu để xác định chất lượng trung bình
  • Năm ban hành/Publishing Year 2007-06-26, 1136/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Paper and board. Sampling to determine average quality
  • Thay thế/Replace TCVN 3649:2000
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 00186:2002
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/f2w0lcl6o45khdw/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Aug 6, 2017

Share This Page