TCVN 3652-2007-ISO - Giấy Và Cáctông - Xác Định Độ Dày Tỷ Trọng Và Thể Tích Riêng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 11, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 3652-2007-ISO - Giấy Và Cáctông - Xác Định Độ Dày Tỷ Trọng Và Thể Tích Riêng
  Tiêu chuẩn này quy định hai phương pháp đo độ dày của giấy và cáctông:
  a) đo độ dày của từng tờ giấy hoặc cáctông, gọi là độ dày của từng tờ.
  b) đo độ dày của một tập các tờ giấy, gọi là độ dày của tập. Từ phương pháp xác định độ dày này, tiêu chuẩn này cũng qui định hai phương pháp tính toán:
  - cho khối lượng riêng biểu kiến của từng tờ và khối lượng riêng biểu kiến của tập, và
  - cho thể tích riêng biểu kiến của từng tờ và thể tích riêng biểu kiến của tập
  Tiêu chuẩn này không áp dụng cho cáctông sóng. Ngoài ra phương pháp a) không thích hợp cho loại vật liệu có định lượng cao hơn 225g/m2.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 3652:2007
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Giấy và cáctông - Xác định độ dày, khối lượng riêng và thể tích riêng
  • Năm ban hành/Publishing Year 2007-06-26, 1136/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Paper and board. Determination of thickness, density and specific volume
  • Thay thế/Replace TCVN 3652:2000
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 00534:2005
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/o3391qo1igx03gt/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Aug 6, 2017

Share This Page